Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیریت امور فرهنگی

ماه مبارک رمضان در دانشگاه بناب به روایت تصویر

مطالب/ ماه مبارک رمضان در دانشگاه بناب به روایت تصویر

                           
      ماه مبارک رمضان در دانشگاه بناب به روایت تصویر همه ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان در دانشگاه بناب ویژه برنامه‌هایی توسط دفتر نهاد رهبری در دانشگاه و مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود که روابط عمومی دانشگاه امسال توسط یک تیزر کوتاه این رویدادها را به تصویر کشیده است.
شنبه 25 خرداد 1398