Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با فراخوان استعدادهای درخشان

پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان

مطالب/ پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان

                           
      پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان دکتر میرسجاد هاشمی مطلق، معاون آموزش و پژوهش دانشگاه بناب در گفتگو با خبرنگاران از پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد.
يکشنبه 8 ارديبهشت 1398