Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با ترامپ

اقدام نابخردانه ترامپ باعث شد تا سپاه پاسداران 80 میلیون پاسدار داشته باشد / پاسداران جان بر کف، افتخار محبوبیت مردمی را همراه خود دارند

مطالب/ اقدام نابخردانه ترامپ باعث شد تا سپاه پاسداران 80 میلیون پاسدار داشته باشد / پاسداران جان بر کف، افتخار محبوبیت مردمی را همراه خود دارند

                           
      اقدام نابخردانه ترامپ باعث شد تا سپاه پاسداران 80 میلیون پاسدار داشته باشد / پاسداران جان بر کف، افتخار محبوبیت مردمی را همراه خود دارند دکتر حسین پیری، رئیس دانشگاه بناب در پیامی از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا را محکوم کرد.
چهارشنبه 21 فروردين 1398