Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با استیضاح وزیر علوم

استیضاح وزیر علوم اصلاً به صلاح خانواده بزرگ آموزش عالی نمی باشد

مطالب/ استیضاح وزیر علوم اصلاً به صلاح خانواده بزرگ آموزش عالی نمی باشد

                           
      استیضاح وزیر علوم اصلاً به صلاح خانواده بزرگ آموزش عالی نمی باشد رئیس دانشگاه بناب؛ عده ای در صدد ھستند مسائل و مشکلات گذشته وزارت علوم را به پای وزیر فعلی بنویسند و اینگونه اقدامات اصلاً منصفانه نیست و در بسیاری موارد پشت پرده سیاسی دارد.
يکشنبه 25 آذر 1397