برچسب شده با درهای باز
مطالب/ دانشگاه بناب میزبان دانش آموزان و شهروندان بنابی                            
      دانشگاه بناب به مناسبت "روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه" که با عنوان روز "دانشگاه با درهای باز" یاد می شود میزبان دانش آموزان و شهروندان بنابی بود.
سه شنبه 22 آبان 1397