Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با درهای باز

دانشگاه بناب میزبان دانش آموزان و شهروندان بنابی

مطالب/ دانشگاه بناب میزبان دانش آموزان و شهروندان بنابی

                           
      دانشگاه بناب میزبان دانش آموزان و شهروندان بنابی دانشگاه بناب به مناسبت "روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه" که با عنوان روز "دانشگاه با درهای باز" یاد می شود میزبان دانش آموزان و شهروندان بنابی بود.
سه شنبه 22 آبان 1397