Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با عید فطر

دکتر کریم عباسیان، رئیس دانشگاه بناب، طی پیامی عید سعید فطر را تبریک گفتند

مطالب/ دکتر کریم عباسیان، رئیس دانشگاه بناب، طی پیامی عید سعید فطر را تبریک گفتند

                           
      دکتر کریم عباسیان، رئیس دانشگاه بناب، طی پیامی عید سعید فطر را تبریک گفتند متن پیام به شرح ذیل می باشد:
پنجشنبه 24 خرداد 1397