Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با سمینار کار آفرینی

اولین سمینار علمی کارآفرینی، خلاقیت و ایده پردازی

مطالب/ اولین سمینار علمی کارآفرینی، خلاقیت و ایده پردازی

                           
      اولین سمینار علمی کارآفرینی، خلاقیت و ایده پردازی اولین سمینار کارآفرینی، خلاقیت و ایده پردازی و نمایشگاه خلاقیت در دانشگاه بناب شروع بکار کرد
يکشنبه 20 اسفند 1396