برچسب شده با مروارید در صدف
مطالب/ نمایشگاه حجاب و عفاف با عنوان مروارید در صدف در دانشگاه بناب شروع بکار کرد                            
      این نمایشگاه در محوطه ی دانشگاه بناب به مدت یک هفته دایر خواهد بود
يکشنبه 13 اسفند 1396