برچسب شده با دانشگاه آتاترک
مطالب/ دکتر کریم عباسیان در جمع خبرنگاران عنوان کرد؛                            
      امضای تفاهم نامه پژوهشی در قالب پروتکل مولانا با دانشگاههای بزرگ ترکیه / در حال رایزنی با یک دانشگاه مالزیایی برای امضای تفاهم نامه علمی و پژوهشی هستیم
سه شنبه 3 بهمن 1396