Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با ای سی ام

درخشش دانشجویان دانشگاه بناب در مسابقات ACM غرب آسیا

مطالب/ درخشش دانشجویان دانشگاه بناب در مسابقات ACM غرب آسیا

                           
      درخشش دانشجویان دانشگاه بناب در مسابقات ACM غرب آسیا تیم برنامه نویسی دانشگاه بناب در مسابقات ای سی ام غرب آسیا درخشیدند
شنبه 2 دي 1396