Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با مهندس داودی

شهردار بناب به مناسبت روز دانشجو با ریاست دانشگاه بناب دیدار کرد

مطالب/ شهردار بناب به مناسبت روز دانشجو با ریاست دانشگاه بناب دیدار کرد

                           
      شهردار بناب به مناسبت روز دانشجو با ریاست دانشگاه بناب دیدار کرد شهرستان بناب به مدیران جهادی چون دکتر عباسیان نیاز دارد / مجموعه شهرداری بناب در کنار دانشگاه بناب در مسایل فرهنگی شهر خواهد کوشید / تفاهم نامه دانشگاه بناب با دانشگاههای خارجی رویدادی بزرگ در شهر بناب بود که انشالله تدام خواهد داشت
سه شنبه 14 آذر 1396