Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با سایبری

نشست تخصصی پدافند سایبری و آتش نشانی عصر امروز شانزدهم آبان در دانشگاه بناب برگزار شد

مطالب/ نشست تخصصی پدافند سایبری و آتش نشانی عصر امروز شانزدهم آبان در دانشگاه بناب برگزار شد

                           
      نشست تخصصی پدافند سایبری و آتش نشانی عصر امروز شانزدهم آبان در دانشگاه بناب برگزار شد این نشست با حضوررئیس پلیس فتای جنوب استان سرگرد فرهاد راستی و عوامل اداره آتش نشانی شهرستان در جمع کارکنان دانشگاه برگزار گردید.
سه شنبه 16 آبان 1396