برچسب شده با تجمع اعتراضی
مطالب/ خروش دانشگاهیان دانشگاه بناب در اعتراض به سخنان سخیف ترامپ                            
      تجمع دانشگاهيان دانشگاه بناب در محكوميت اظهارات سخيف رئيس جمهور آمريكا
چهارشنبه 26 مهر 1396