برچسب شده با مدافعان حرم
مطالب/ همایش گرامی داشت شهید مدافع حرم محسن حججی و بررسی آخرین تحولات جبهه مقاومت در دانشگاه بناب برگزار شد.                            
      این همایش صبح روز چهارشنبه در سالن کنفرانس علامه طباطبایی دانشگاه برگزار شد.
پنجشنبه 20 مهر 1396