Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با خانه محروم

به همت سپاه ناحیه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و دانشجویان بسیجی دانشگاه بناب

مطالب/ به همت سپاه ناحیه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و دانشجویان بسیجی دانشگاه بناب

                           
      به همت سپاه ناحیه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و دانشجویان بسیجی دانشگاه بناب تعداد ۷ خانه محروم در شهرستان بناب به بهره برداری رسید
چهارشنبه 5 مهر 1396