Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با تسنیم

دعوت ریاست دانشگاه بناب به حضور حداکثری در راهپیمایی روز قدس

مطالب/ دعوت ریاست دانشگاه بناب به حضور حداکثری در راهپیمایی روز قدس

                           
      دعوت ریاست دانشگاه بناب به حضور حداکثری در راهپیمایی روز قدس دکتر کریم عباسیان در گفتگو با خبرنگاران گفت: روز قدس نماد اقتدار مسلمانان جهان است / تحرکات اخیر تروریستی در کشور، ضرورت دارد تا مردم در راهپیمایی روز قدس مشارکت بیشتری داشته باشند
پنجشنبه 1 تير 1396