Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با هفته خوابگاهها

به مناسبت هفته خوابگاهها برگزار شد

مطالب/ به مناسبت هفته خوابگاهها برگزار شد

                           
      به مناسبت هفته خوابگاهها برگزار شد طی مراسمی به مناسبت هفته خوابگاهها از اتاقهای نمونه تقدیر شد
سه شنبه 30 خرداد 1396
ایستگاه سلامت در دانشگاه بناب برپا شد

مطالب/ ایستگاه سلامت در دانشگاه بناب برپا شد

                           
      ایستگاه سلامت در دانشگاه بناب برپا شد ایستگاه سلامت به مناسبت هفته سلامت و خوابگاهها در طبقه همکف دانشکده فنی و مهندسی برپا شد.
پنجشنبه 14 ارديبهشت 1396