Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر فرهادی

طی حکمی از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد

مطالب/ طی حکمی از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد

                           
      طی حکمی از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد دکتر کریم عباسیان، دانشیار دانشگاه تبریز، بعنوان سرپرست دانشگاه بناب منصوب شد
چهارشنبه 16 فروردين 1396