تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1393     |     کد : 449

جلسه نهاد رهبری دانشگاه بناب با کانون های فرهنگی دانشگاه

این جلسه روز سه شنبه 15 مهر ساعت 16 در دفتر نهاد رهبری دانشگاه با حضور مسئول محترم نهاد حجت الا سلام والمسلمین ابراهیم زاده

این جلسه روز سه شنبه 15 مهر ساعت 16 در دفتر نهاد رهبری دانشگاه با حضور مسئول محترم نهاد حجت الا سلام والمسلمین ابراهیم زاده ومعاونت دانشجویی اجتماعی دکتر هاشمی واعضای کانون ها برگزار گردید.


PDF