تاریخ : چهارشنبه 2 مهر 1393     |     کد : 441

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه بناب

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه بناب دوشنبه 31 شهریور ماه با حضور مسئول نهاد رهبری...

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه بناب دوشنبه 31 شهریور ماه با حضور مسئول نهاد رهبری دانشگاه بناب و اعضای شورای فرهنگی درسالن کنفرانس ساختمان علوم پایه دانشگاه بناب برگزار شد. ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد سپس مسئول نهاد رهبری دانشگاه بناب حاج آقا ابراهیم زاده با اعضای شورای فرهنگی دررابطه با مسائل فرهنگی دردانشگاه بحث نموده وچند مصوبه تصویب گردید.


PDF