چشم انداز و شعار

دانشگاه بناب يكي از پنج دانشگاه دولتی در استان آذربايجان شرقي مي باشد كه مستقلاً تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي و پژوهشي خود ادامه مي دهد .

اهداف و فعاليت هاى دانشگاه بناب مبتنى بر خدمت به جامعه ايران اسلامى از طريق توسعه علوم و فناورى، پژوهش هاى منجر به نوآورى و تربيت انسانى كارآفرين به منظور كسب مزيت در رقابت صنعتى در جهت شكوفايى اقتصاد كشور مى باشد .

دانشگاه بناب قصد دارد تا در بیست سال آینده با تکیه بر اعضاء خانواده خود ونیز ساز و کارهائی که فراهم می آورد به یکی از دانشگاه های علمی معتبر و صاحب نام در کشور و منطقه تبدیل شود .

آرمان دانشگاه :

دانشگاه بناب ضمن حفظ اصول و ارزش هاي دین مبین اسلام و توجه به فرهنگ غنی و ارزش هاي تاریخی و  ملی کشور آرمان خود در بیست سال آینده را بدین شرح تعریف می کند :

* آموزش نيروهاى متخصص در زمينه هاى علوم و مهندسى براى برآورده ساختن بخشى از نيازهاى فنى و صنعتى كشور

* تربيت پژوهشگران كارآمد براى رفع نيازهاى پژوهشى و صنعتى كشور

* توليد علم و كمك به تحقق جنبش نرم افزارى

* كمك به ارتقاء فرهنگ عمومى با تأكيد بر معيارهاى دينى

* پرورش نوآورى و خلاقيت

* امانت دارى و رازدارى در مورد ايده هاى ديگران

* توجه به تفكر خلاق و تعامل و تبادل افكار