نقشه ها و موقعیت جغرافیایی


آدرس: آذربایجان شرقی، بناب، بزرگراه ولایت، جنب پلیس راه، دانشگاه بناب
تلفـن: 37745000-041
فکس: 37740800-041