خدمات
 
 
 
 
سومین همایش بزرگ قرآنی دانشگاه بناب

سومین همایش بزرگ قرآنی دانشگاه بناب

این همایش به همت کانون قران و عترت دانشگاه و معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.