خدمات
 
 
 
 
ایستگاه سلامت در دانشگاه بناب برپا شد

ایستگاه سلامت در دانشگاه بناب برپا شد

ایستگاه سلامت به مناسبت هفته سلامت و خوابگاهها در طبقه همکف دانشکده فنی و مهندسی برپا شد.