خدمات
 
 
 
 
 هفتمین اجلاس روسای دانشگاه‌های عضو اتحادیه‌ی بین‌المللی قفقاز در استانبول برگزار شد.

هفتمین اجلاس روسای دانشگاه‌های عضو اتحادیه‌ی ...

هفتمین اجلاس روسای دانشگاه‌های عضو اتحادیه‌ی بین‌المللی قفقاز با حضور رئیس دانشگاه بناب در استانبول برگزار شد.