خدمات
 
 
 
 
نشست تخصصی با عنوان

نشست تخصصی با عنوان "نقش زن در جامعه و خانواد ...

جلسه هم اندیشی ویژه ی اساتید و کارکنان خواهر دانشگاه بناب با موضوع نقش زن در جامعه و خانواده با سخنرانی حجت الاسلام والم